w

16.10.201814:34 Hilde Normark

Ta gjerne kontakt!


Har du spørsmål om tilbud og arrangementer i Kjøpsvik eller har du innspill til innholdet på siden? Bruk skjema her på siden.

Fra 2020 vil Kjøpsvik være en del av Narvik kommune. For synliggjøre de fortrinn Kjøpsvik har mht bo- og jobbtilbud for ulike målgrupper av tilflyttere, ønsker vi nå å etablere ressursgruppen tilflytterteam Kjøpsvik.

Mål

Gjennomføre aktiviteter og etablere en hensiktsmessig organisering av tilflytterteam - med det formålet å tiltrekke flere tilflyttere til Kjøpsvik og legge til rette for at de trives og blir boende. Prosjektet skal bidra til rekruttering av kompetanse og bedriftsetableringer.

Portalen etableres som en del av tilflytterprosjekt Narvikregionen.

 

Narvikregionen Næringsforening, Futurum, kommunen